Open brief aan de Burgemeester

Geachte Burgemeester,

Beste Schepenen,

We kunnen niet lijdzaam blijven toezien.

Wat me in mijn pen doet kruipen is eerder banaal. Sedert enkele jaren viert Kampenhout mee carnaval. Een weekend lang is het gemeenteplein centrum van feest en zotternij. Dat moet zeker kunnen. Maar toen ik om mijn zondags ontbijt ging, was het wel even schrikken van het afval op straat. Alsof er nooit een zwerfvuilactie was geweest. Alsof zwerfvuil en statiegeld op drankverpakkingen het thema was van de carnavaleske spot. Alsof herbruikbare bekers alleen goed zijn voor andere steden en gemeenten die duurzaamheid wél normaal beginnen te vinden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, nu een goede zes maanden geleden, vonden jullie het een goed idee om uit te pakken met een verkiezingsprogramma vol goede voornemens voor een leefbaar Kampenhout. Met veel aandacht voor duurzaamheid, open ruimte, natuur, landbouw en milieu. We zouden daar vooral ‘samen werk’ van maken.

U won de verkiezingen. En wij keken en kijken uit naar de vervulling van de goede voornemens.

Tot de dag van vandaag is er weinig van te merken. Sta me toe enkele voorbeelden op te lijsten:

  1. De slipschool van de federale politie in het Hellebos is nog steeds actief ondanks het ontbreken van een vergunning voor deze activiteit in natuurgebied. De illegale kap van honderden bomen bleef zonder enig gevolg. Wij begrepen dat onze dienstdoende burgemeester de nodige stappen zou zetten in dit dossier. Nu blijkt dat die stappen richting doofpot werden gezet?
  2. De retailcluster aan Kampenhout-Sas op de site van de witloofveiling blijkt er ook te komen zonder een zwembad? Ik keek zonet nog eens naar een filmpje waar de kandidaat-burgemeester stellig zegt dat er alleen nieuwe gebouwen zullen komen op de veilingsite als er ook een zwembad wordt gebouwd. Nu blijkt dat het eigenlijk omgekeerd is: alleen als er nieuwe winkelruimten komen, zal er misschien een zwembad komen, en wegens samengaan met open-VLD zal er misschien ook een evenementenhal komen. De komst van een retailcluster met 17 of 18 grote winkelruimten zoals er al zeker 20 tot 30 op de steenweg richting Mechelen zijn gevestigd, zou een gemeentebestuur eerder zorgen moeten baren. Zeker wanneer je als bestuurder bezorgd bent om milieu, gezondheid, mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Maar in Kampenhout werkt het blijkbaar zo niet.
  3. De regularisering van een garage en servicepunt voor vrachtwagens in het centrum van Kampenhout. Waar andere bedrijven die zonevreemd gevestigd waren op grondgebied Kampenhout een nieuwe locatie vonden, bekijkt u hoe het Ruimtelijk uitvoeringsplan kan worden aangepast om het behoud van een grote garage te verzekeren nabij het centrum van Kampenhout. Dat idee vond ik in geen enkel verkiezingsprogramma terug. Maar die procedure loopt nog, u kan het dossier dus nog in de goede richting duwen.
  4. Veilig verkeer op grondgebied van Kampenhout. Ik begrijp dat verkeersveiligheid een stuk moeilijker wordt wanneer er twee gewestwegen dwars door de gemeente lopen. En gewestwegen worden beheerd door het gewest, niet door de gemeente. Dat is zeker zo. Maar kan je als gemeentebestuur lijdzaam toezien hoe het stilaan onmogelijk wordt om zonder de bescherming van verkeerslichten veilig de andere kant van de steenweg te bereiken? Dat ouders uit Ruisbeek hun kind met de wagen naar de Sporthal in de Zeypestraat brengen wegens te onveilig om er met de fiets naartoe te rijden? Dat een moeder uit Berg-Lelle haar zoon moet begeleiden om hem veilig naar de supermarkt aan de overkant van de steenweg te laten gaan? Kan je dan als Schepen en kandidate bij de verkiezingen voor het Vlaamse parlement zonder blikken of blozen beweren dat je alles deed voor veilige mobiliteit langs die gewestwegen? Hoeveel jaren zal het nog duren om de N26 die van Buken tot een stuk voorbij het Sas richting Mechelen op Kampenhouts grondgebied ligt moordstrookvrij te maken?

Er is werk op de plank.Veel werk. Er was goede hoop, u kreeg een ruime meerderheid om onze gemeente te besturen. Mensen kozen voor uw programma vol ‘samen’, vol van open ruimte, vol van duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. Het moet misschien nog komen, maar de stappen die u nu zet zijn niet echt hoopvol te noemen. U kan niet verwachten dat we lijdzaam blijven toezien, daarvoor is de inzet te hoog.

Met vriendelijke groeten,

Erik Torbeyns            Machteld Soetemans            Wim Vanhaverbeke

voorzitter                  Gemeenteraadslid                 Gemeenteraadslid

GROEN-VOORSTEL OVERTUIGT KAMPENHOUT

Op de jongste gemeenteraad stelden Groen-gemeenteraadsleden Wim Vanhaverbeke en Machteld Soetemans voor dat ook de gemeente Kampenhout het SAVE-charter zou tekenen. Een voorstel dat bijzonder positief werd onthaald en met unanimiteit van stemmen werd goedgekeurd !

Het SAVE-charter (SAVE = Samen Actief voor een Veilig Verkeer) is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, die steden en gemeenten wil aansporen om het verkeer veiliger te maken, zeker op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak op weg zijn. Lees verder

Mini Uplace aan Kampenhout-Sas!?

Op de site van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas (die ondertussen al twee jaar leeg staat) wil projectontwikkelaar een MG Retail een complex van 21.000 m2 optrekken, goed voor 17 winkels en een parking voor meer dan 500 wagens.

Kort voor haar ontslag leverde minister Joke Schauvliege hiervoor aan projectontwikkelaar MG Retail een vergunning af. Daarmee legde zij de bezwaren van Haacht, Leuven, Unizo, Natuurpunt en 77 inwoners naast zich neer. Ook met de opmerkingen van de gemeente Kampenhout werd weinig of geen rekening gehouden. Lees verder

24 MAART : ZWERFVUILACTIE IN KAMPENHOUT

Op zondag 24 maart neemt Groen Kampenhout actief deel aan de zwerfvuilactie van de gemeente Kampenhout. Hiermee wil Groen erop aandringen dat de gemeente Kampenhout toetreedt tot de statiegeldalliantie.

Voorkomen is immers beter dan genezen. Het invoeren van statiegeld voor blikjes en plastic flessen zal het zwerfvuil langs onze wegen gevoelig verminderen. Dat is beter voor het milieu en kost de gemeenschap een pak minder geld voor het opruimen van de troep die nu achteloos wordt weggesmeten.

Nog deze week stelt Groen in de gemeenteraad voor dat Kampenhout tot de statiegeldalliantie, waarvan al meer dan 800 verenigingen en openbare besturen lid zijn.

Neem samen met Groen Kampenhout deel aan de zwerfvuilactie en toon dat je aansluiting tot de statiegeldalliantie belangrijk vind. Afspraak op zondag 24 maart om 10.00 u aan de Glazen Zaal op het gemeenteplein.

Kansen voor Kampenhout, klimaatavond

De opwarming van de aarde is een feit en de klimaatverandering komt steeds sneller op ons af. Actie om ons hierop voor te bereiden is meer dan dringend nodig. Want een beter klimaat is goed voor ons allen, voor onze kinderen en kleinkinderen !

Hoe kan ook een landelijke gemeente als Kampenhout zich klaarmaken voor deze toekomst ? Wat is er nodig, en wat is er mogelijk ? Wat zijn de uitdagingen ? Wat de kansen?

Op zoek naar een antwoord, nodigen wij u graag uit op KANSEN VOOR KAMPENHOUT, de klimaatavond die Groen Kampenhout organiseert op maandag 11 februari 2019 om 20.00 u in de Grote Zaal van het Park van Relst.

In een korte inleidende lezing schetst moraalfilosoof en econoom Mathias Bienstman – beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu en auteur van het boek Op eigen Kracht – de evolutie naar een groenere wereld, waarin ook voor een lokaal klimaatbeleid een belangrijke taak is weggelegd.

Daarna tonen we de film Plannen voor Plaats, waarin regisseur Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck ons meenemen langs Vlaamse wegen, dorpen en steden. De film toont hoe compacter bouwen, het versterken van stads- en dorpskernen, een slimme omgang met erfgoed en de creatie van open ruimte onze levenskwaliteit gevoelig kunnen verhogen.

Na de film nodigen wij u graag uit om bij een drankje nog wat na te praten.

Je bent dus van harte welkom !

Erik Torbeyns, voorzitter Groen Kampenhout

STEUN PETITIE GEZINSBOND

Wie in Vlaanderen omwille van zijn handicap zorg nodig heeft, heeft recht op een budget om deze zorg in te kopen. Maar de wachtlijsten zijn lang. Momenteel wachten niet minder dan 14.000 met een beperking op de uitkering van de beloofde steun.

Dat ondervond ook Hilde Michiels, de moeder van David, een 23-jarige jongeman uit Kampenhout met een verstandelijke beperking. (zie : https://www.vrt.be/…/genoeggewacht-be-gezinsbond-start-pet…/ ). Hilde kreeg een brief van de overheid :’U staat op een wachtlijst omdat er onvoldoende middelen zijn”.

“Het water staat veel gezinnen echt aan de lippen”, zegt de Gezinsbond. “De budgetten moeten binnen een redelijke termijn worden toegekend.” Vindt u net als de Gezinsbond dat Hilde en andere mensen in dezelfde situatie lang genoeg gewacht hebben? Teken dan de petitie ‘Genoeg gewacht’ die de Gezinsbond zonet opstartte !

Wim en Machteld in de gemeenteraad!

In januari leggen Groen-verkozenen Wim Vanhaverbeke en Machteld Soetemans de eed af als raadslid en nemen hun zitje op in de gemeenteraad van Kampenhout. Om zich optimaal voor te bereiden op hun nieuwe taak namen zij onlangs deel aan een introductiesessie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Zo kregen zij meer inzicht in o.m. de werking en de bestuursorganen van het lokaal bestuur, hun rechten en plichten als raadslid, de samenwerking met lokale partners, de participatie van de burgers, het beheer van lokale financiën en de aanbesteding van overheidsopdrachten.

Vanaf januari gaan Wim en Machteld als gemeenteraadsleden voor Groen hiermee in de praktijk aan de slag om van Kampenhout een groenere en socialere gemeente te maken met extra aandacht voor mobiliteit en klimaatneutraliteit. Groen Kampenhout wenst Wim en Machteld uiteraard alle succes toe en zegt hen alle steun toe bij de uitvoering van hun mandaat !

 

bekijk het filmpje op https://www.facebook.com/be.vvsg/videos/342088683037710/

Grootste klimaatmars ooit in België

65.000 à 75.000 mensen hebben in Brussel duidelijk gemaakt dat zij”meer schone lucht, meer hernieuwbare energie en meer politieke daadkracht” eisen. De aanleiding voor de klimaatmars is de internationale klimaattop COP24, die vandaag in Polen begint.

Met het massale protest eisen de betogers dat de Belgische politici meer ambitie tonen voor daadwerkelijk klimaatbeleid. Enkel op die manier kan de opwarming van het klimaat beperkt blijven tot 1,5°C, zoals in het akkoord van Parijs staat.

De massale deelname aan de Belgische klimaatmars – waarbij uiteraard ook Groen Kampenhout aanwezig was – toont aan dat er een groot draagvlak is voor ambitieus klimaatbeleid in België : een sterk signaal dat politici niet langer kunnen negeren!

Beveiligd: In de ban van bedrijventerreinen (vervolg)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken: