Mini Uplace aan Kampenhout-Sas!?

Op de site van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas (die ondertussen al twee jaar leeg staat) wil projectontwikkelaar een MG Retail een complex van 21.000 m2 optrekken, goed voor 17 winkels en een parking voor meer dan 500 wagens.

Kort voor haar ontslag leverde minister Joke Schauvliege hiervoor aan projectontwikkelaar MG Retail een vergunning af. Daarmee legde zij de bezwaren van Haacht, Leuven, Unizo, Natuurpunt en 77 inwoners naast zich neer. Ook met de opmerkingen van de gemeente Kampenhout werd weinig of geen rekening gehouden.

Bij de bouw van een winkelcomplex op deze locatie zijn tal van opmerkingen te plaatsen, niet alleen over de wenselijkheid en de inplanting van het winkelcomplex, maar ook op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid, als op het vlak van milieu en klimaatdoelstellingen.

Of de inplanting van een winkelcomplex op deze locatie de gemeente Kampenhout en de belangen van de dorpskern zal versterken – een vraag die het gemeentebestuur van Kampenhout twee jaar geleden stelde – is hoogst twijfelachtig. De wens om niet enkel winkels op deze locatie te voorzien, kwam niet eens aan bod. Lang werd geschermd met de bouw van een zwembad, maar de plannen hiervoor zijn in de vergunning niet eens opgenomen.

Het winkelcomplex dat MG Retail op deze site wil bouwen, is veel te groot in verhouding tot de beschikbare oppervlakte van het terrein. Zelfs de 500 voorziene parkeerplaatsen zullen niet volstaan om de verkeersdrukte op piekmomenten op te vangen. Het beperkte aantal in- en uitritten zal een vlotte verkeersafwikkeling op en rond de site belemmeren.  Dat de verkeersdrukte aan het Sas en de huidige files nog zullen toenemen is duidelijk. Dat hoopt men te verhelpen met de aanleg van ‘superrotondes’. Maar zelfs dan zullen de files langer worden en het sluipverkeer in de buurt toenemen.

Ook inzake milieu en klimaatdoelstellingen scoren de plannen van het winkelcomplex ondermaats. Om te beginnen staat het extra verkeer haaks op de doelstellingen van het Kampenhoutse klimaatplan om de CO2-uitstoot van de gemeente de volgende jaren gevoelig te doen dalen. Het advies van de gemeente om zonnepanelen, betere isolatie, warmtepompen en groendaken te voorzien, werd niet expliciet in de plannen van het winkelcomplex opgenomen. Terwijl de gemeente vroeg om de verharde bodemoppervlakte met 15% te verminderen, wordt deze met meer dan 6% uitgebreid. Op het terrein zal slechts een beperkt aantal bomen worden geplaatst, slechts met plantmaat 10-12. De groenbuffer die het domein scheidt van de aanpalende privé-bebouwing blijft beperkt tot 5 meter, terwijl de gemeente op 8 meter had aangedrongen.  In het aanvraagdossier is nergens sprake van zonnepanelen, extra isolatie, warmtepompen, groendaken of andere energie en milieubesparende maatregelen. Voldoende oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen werden pas voorzien, nadat de Vlaamse Overheid deze in de vergunning opnam.

Haacht en Natuurpunt tekenden ondertussen opnieuw bezwaar aan tegen de bouw van het winkelcomplex. Hoewel de milieuvoorwaarden die de gemeente Kampenhout voorheen had gesteld niet in de vergunning werden opgenomen, koos het gemeentebestuur van Kampenhout ervoor om geen bezwaar aan te tekenen. In plaats daarvan wil het gemeentebestuur de dialoog met de projectontwikkelaar aangaan op basis van 12 punten die vooral de milieuvoorwaarden van het project moeten verbeteren. Zo hoopt Kampenhout MG Retail alsnog te overtuigen om het project sterk te vergroenen. Maar ondertussen heeft de projectontwikkelaar de vergunning natuurlijk al op zak. Wat als hij voet bij stuk houdt ?

Zelfs indien het project een duidelijke vergroening zal krijgen, blijft Groen Kampenhout gekant tegen de bouw van een winkelcomplex op de voormalige veilingsite. Ondanks de aanleg van de voorziene superrotondes zal een buitenmaats groot complex er de verkeersdrukte sterk doen toenemen en voor bijkomende milieuhinder zorgen, die haaks staat op de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Bovendien brengt het winkelcomplex niets bij aan de versterking van de dorpskernen, die de gemeente bij aanvang in haar advies verlangde.

In plaats van dure onderhandelingen op te starten – die zich zullen beperken tot de milieuvoorwaarden van het project, maar niet zullen handelen over de vraag of een grootschalig winkelcomplex op deze beperkte site wenselijk is en wat dit tot gevolg zal hebben – dringt Groen erop aan dat ook de gemeente Kampenhout formeel bezwaar tegen het project aantekent en vernietiging van de omgevingsvergunning vraagt.

Machteld Soetemans

Fractieleider

1 thought on “Mini Uplace aan Kampenhout-Sas!?

 1. Er zijn in Kampenhout al meer dan voldoende winkels en grootwarenhuizen. Ook zeer diverse!!

  Een extra Uplace site zal de bestaande handelaars niet ten goede komen.

  Op dit ogenblik zijn er tijdens spitsuren reeds vele files. Mechelen-Leuven as en Haachtsesteenweg zijn zeer druk. Het zal nog verslechteren. Ook de bussen zullen hier nog meer hinder ondervinden.

  Ik begrijp Joke Schouvliege niet dat ze een vergunning heeft gegeven zonder rekening te houden met de gemeente, haar inwoners enz.

  Gevaarlijk voor de kinderen die met de fiets naar de scholen in de omgeving rijden. Daar heeft ze dan niet bij stilgestaan.

  Het had beter geweest een groene zone, met sportcomplex te voorzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.