Onze kandidaten

Ik ben geboren en getogen in Kampenhout en ben heel mijn leven actief in de scouts van Buken, eerst als lid en daarna als leiding en groepsleiding. Professioneel ben ik actief als schrijnwerker. Als jonge inwoner van Kampenhout wil ik mij inzetten voor een groenere en socialere gemeente met aandacht voor de jeugd en ouderen. Een gemeente waar nieuwkomers welkom zijn en niemand aan zijn lot word overgelaten.

 

Zij woont in Berg met man en twee kinderen. ‘Kinderen zijn de toekomst van Kampenhout’, zegt Machteld. Zij pleit voor meer impact van vrouwen op het beleid (‘meer vrouwen-power !’) en is een sterke voorstander van samenwerking over partij- en gemeentegrenzen heen. Na 10 jaar deeltijds werken is Machteld opnieuw voltijds aan de slag als adjunct-diensthoofd opnameplanning bij het UZ Leuven. Zij verplaatst zich bij voorkeur met de fiets. Aan files heeft zij trouwens een grondige hekel. ‘Het is goed wonen in Kampenhout en steeds meer mensen willen hiervan genieten’, zegt Machteld. ‘Wonen, werken, leren, winkelen en ontspannen moeten er verweven blijven’.

 

55 jaar, clustermanager in Ons Tehuis Brabant in Kampenhout. In 1991 kwamen we in Nederokkerzeel wonen, via onze zonen raakten we geëngageerd als kookouders bij de scouts van Nederokkerzeel en later in het zaalcomité van de parochiezaal. Als dagelijkse fietser wil ik werk maken van meer verkeersveiligheid. Veilige oversteekplaatsen op de steenwegen die Kampenhout doorsnijden. Ik zetelde 12 jaren voor Groen in de Kampenhoutse gemeenteraad en geef graag mijn ervaring en kennis door aan onze jonge lijsttrekkers. Daarom steun ik met volle overtuiging deze lijst en hoop van u hetzelfde!

 

Heidi Van der Meiren, 50 jaar, gehuwd met Christian Dawance en geboren en getogen in Berg. Als scoutsleidster in Nederokkerzeel debuteerde ik in het rijke verenigingsleven in Kampenhout dat heel belangrijk is voor mij: sport, cultuur, maatschappelijk, als lid of als bestuurslid, het trekt me gewoon aan. Los daarvan merk ik dat onze maatschappij verhardt en versnelt en we willen steeds meer dingen hebben, zien, beleven. Het lijkt wel een ratrace, en meer en meer mensen moeten afhaken en komen soms in schrijnende situaties terecht. Ik kies voor Groen omdat het anders kan. Gepaste zorg die ook betaalbaar is, echte gelijkheid, onvervalst respect voor milieu en natuur, een beleid dat helpt en verbindt.

Echtgenoot van Romy en papa van Thijs en Bliss. Ondertussen al 9 jaar fiere inwoner van Nederokkerzeel. Ik zou willen dat dit zo kan blijven en daarom heeft Groen Kampenhout geweldige ideeën waarbij ik me volledig aansluit. Doelstellingen waar onze kinderen ook nog van kunnen genieten. Ik ben grote voorstander van meer groene open ruimtes in onze directe omgeving waar klein en groot van kunnen genieten. Ook draag ik een heel warm hart toe aan alle jeugdverenigingen en wil hen ten volle ondersteunen, zij zijn de toekomst van onze gemeente waar we fier op willen zijn. Zij kunnen, net zoals ander verenigingen, alle steun gebruiken. Samen een duurzaam beleid uittekenen lijkt mij daarvoor ideaal.

 

Ik steun Groen in Kampenhout om samen een duurzame toekomst te creëren, waarin mensen samen in plaats van naast elkaar leven.

 

Groen is in mijn ogen een alternatief voor het meer en meer denken aan zichzelf. Not in my backyard zien we maar al te vaak. Kampenhout kan best een sociale, landelijke en groene gemeente zijn. Welk Kampenhout geven we door aan onze kinderen?

 

Fiere moeder van Pieter, Tom en Wouter die onder de Okkerzeelse kerktoren opgroeiden en nu de wereld verkennen. Mijn eerste vervoermiddel is de fiets. Fietsen maakt me blij. Net als het maken van etsen in mijn atelier. Ik werk met kinderen met een beperking, wat mijn blik op wat mensen kunnen verrijkt. Ik kies voor Groen: Omdat de ideeën van groen het dichtst liggen bij hoe ik leef en werk. Omdat Groen kiest voor alle mensen. Omdat we het klimaat alleen samen kunnen redden. Omdat ik niet hou van de ver-rechtsing in Europa.

 

Na een gevulde loopbaan als TV-maker, geniet ik van de rust en de kalmte van Kampenhout en de natuur rondom. Midden in de driehoek Brussel-Leuven-Mechelen vormt Kampenhout een oase van weiden en bossen, waar het heerlijk wandelen en fietsen is. Als voormalige stadsbewoner sta ik nochtans vaak versteld van het gebrek aan respect waarmee ook in Kampenhout met de natuur wordt omgegaan : van blikjes en plastic flesjes langs de weg, tot het – zonder vergunning ! – rooien van tientallen bomen en het uitbaten van een slipschool door de Federale Politie. Dat kan toch niet door de beugel in een gemeente, die zich “knap landelijk” noemt ?

 

Ik woon reeds 30 jaar in Kampenhout en werk als opvoedster in Ons Tehuis Brabant. Ik kies voor Groen omdat ik 100% achter hun ideeën sta. Ik wil meebouwen aan een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving voor iedereen.

 

Zowat alle politieke partijen beloven “ ongetwijfeld oprecht – dat ze zich “NU” en voor “MIJ” zullen inzetten. Maar is dit het meest urgente, zowel voor de huidige als komende generaties van Kampenhoutenaren? Alleen Groen kijkt fundamenteel vooruit, op lange termijn, naar toekomstige generaties, voor een leefbare gemeente op een leefbare planeet, ook voor wie het nu nog minder goed of ronduit slecht heeft. Moeilijke keuzes, met belangrijke consequenties (ja, ook voor de huidige generatie!), maar de enige mogelijke! Daarom steun ik Groen, voluit.

 

61 jaar, getrouwd met Jo Geysen. Ik werk in Brussel en begeleid er thuislozen in hun woonproject. Voor mijn woon- werkverplaatsingen gebruik ik de fiets, weliswaar met een elektrisch duwtje. Vandaar dat veilige fietspaden, propere wegbermen en ruimtelijke ordening op maat van de zwakke weggebruiker me nauw aan het hart liggen. Vanuit mijn engagement en ervaring in het welzijnswerk ben ik ervan overtuigd dat Groen in Kampenhout kan wegen op het gemeentelijke sociale beleid: gastvrij, met extra zorg voor de Kampenhoutenaar die minder kansen heeft gekregen…

Ik ben geboren en getogen in Kampenhout en er eveneens werkzaam als werkleider bij Entiris, een bedrijf met werk op maat. Ik hoop samen met de maatschappij te kunnen werken aan een sterk verminderd verbruik van verpakking in de voeding en drank. Ook zou ik graag willen dat de mensen bewuster omgaan met het sorteren van afval. Ik vind ook dat we de bevolking van Kampenhout meer moeten betrekken in de projecten voor ze goedgekeurd worden!

 

Ik ben 56 jaar, gehuwd met Mark en werk als grafisch ontwerper. Op zoek naar een huis dichter bij onze werkplek in Brussel, zijn we 12 jaar geleden in het mooie, landelijke en gastvrije Berg terecht gekomen. Groen heeft een positieve boodschap die heerlijk verfrissend is in het steeds rechtser wordende politieke landschap. Groen heeft een hart voor het milieu en voor zij die het moeilijk hebben. Ze gaan voluit voor een betere samenleving en kijken echt én oprecht naar de toekomst. Daarom geloof ik absoluut dat zij het verschil kunnen maken!

 

Mijn dorp is het venster op de wereld van waar ik uitkijk op een leefbare wereld voor jouw en mijn kinderen.

 

Opdat Kampenhout, een gemeente mag zijn voor AL haar – huidige en toekomstige – inwoners! Opkomen voor het algemene belang en het belang van toekomstige generaties moet de enige drijfveer zijn van het gemeentelijke beleid. Groen kijkt verder dan de waan van de dag en wil staan voor een moedig beleid en moedige keuzes. Een beleid dat verder denkt dan 6 jaar, dat een beter Kampenhout zal overdragen aan de toekomstige generaties. Aan u om zo’n beleid mee mogelijk te maken!

 

Vader van 3 kinderen. Bompa van 2. Werkzaam als vormingswerker bij FOYER Molenbeek. Coördinator Wijkatelier, mannenatelier atelier M, technische ploeg. Omdat MENSEN – zeker de zwakkeren- belangrijk zijn. Ook in Kampenhout.

 

Ik ben een nieuwe kandidate bij Groen. Ik ben 18 jaar, heb net mijn middelbare studies afgerond en ben leidster bij de Chiro. Ik kies voor Groen, omdat ik vind dat er verandering nodig is in de wereld, een verandering waar Groen in mijn ogen voor kan zorgen.

 

woont in Nederokkerzeel en werkt als stafmedewerker in een psychiatrisch ziekenhuis, is lid van de Provinciale Evaluatiecommissie van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Zijn aandacht voor zorg en welzijn uit zich ook op andere domeinen. Zo vindt Jean-Pierre het belangrijk om zich als inwoner te engageren in de adviesraden die de gemeente rijk is : in het verleden was hij het laatste OCMW-raadslid voor Groen in Kampenhout en enige man in de zéér constructieve Welzijnsraad van onze gemeente. Jean-Pierre fietst jaarlijks 2.500 km naar zijn werk en verplaatst zich – ook zonder belgerinkel –per fiets naar de winkel. Met zijn cursus valpreventie leert hij senioren in heel Vlaanderen veilig te vallen zonder zich pijn te doen en zo ongevallen te vermijden.

 

« Mijn zwangerschap en de geboorte van mijn zoontje Nestor hebben ervoor gezorgd dat ik bewuster ben geworden van mijn levensstijl en zorgvuldiger omga met onze omgeving. Zo haal ik elke week mijn ecologische seizoensgroenten bij boer Koen, vanaf september breng ik Nestor met de fiets naar de instapklas. Ik zou tevens graag een uitbreiding van het jeugd- en cultuuraanbod zien voor onze jongsten. Hoog tijd om verantwoordelijk plezier te maken in Kampenhout! «

 

Kampenhout mag wat mij betreft een versnelling hoger gaan in het cultuurbeleid. We hebben weliswaar een degelijke bibliotheek, maar die was er 6 jaar geleden ook al. In mijn kennissenkring zoeken mensen een antwoord op hun culturele vragen bij Het Bolwerk in Vilvoorde of De Wildeman in Herent. Dat antwoord zouden ze ook in onze eigen gemeente moeten vinden ! Hoewel paarden, honden en vogels niet op mij zullen stemmen, doe ik toch het voorstel om een halt toe te roepen aan vuurwerk.