Mini Uplace aan Kampenhout-Sas!?

Op de site van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas (die ondertussen al twee jaar leeg staat) wil projectontwikkelaar een MG Retail een complex van 21.000 m2 optrekken, goed voor 17 winkels en een parking voor meer dan 500 wagens.

Kort voor haar ontslag leverde minister Joke Schauvliege hiervoor aan projectontwikkelaar MG Retail een vergunning af. Daarmee legde zij de bezwaren van Haacht, Leuven, Unizo, Natuurpunt en 77 inwoners naast zich neer. Ook met de opmerkingen van de gemeente Kampenhout werd weinig of geen rekening gehouden. Lees verder

24 MAART : ZWERFVUILACTIE IN KAMPENHOUT

Op zondag 24 maart neemt Groen Kampenhout actief deel aan de zwerfvuilactie van de gemeente Kampenhout. Hiermee wil Groen erop aandringen dat de gemeente Kampenhout toetreedt tot de statiegeldalliantie.

Voorkomen is immers beter dan genezen. Het invoeren van statiegeld voor blikjes en plastic flessen zal het zwerfvuil langs onze wegen gevoelig verminderen. Dat is beter voor het milieu en kost de gemeenschap een pak minder geld voor het opruimen van de troep die nu achteloos wordt weggesmeten.

Nog deze week stelt Groen in de gemeenteraad voor dat Kampenhout tot de statiegeldalliantie, waarvan al meer dan 800 verenigingen en openbare besturen lid zijn.

Neem samen met Groen Kampenhout deel aan de zwerfvuilactie en toon dat je aansluiting tot de statiegeldalliantie belangrijk vind. Afspraak op zondag 24 maart om 10.00 u aan de Glazen Zaal op het gemeenteplein.

Kansen voor Kampenhout, klimaatavond

De opwarming van de aarde is een feit en de klimaatverandering komt steeds sneller op ons af. Actie om ons hierop voor te bereiden is meer dan dringend nodig. Want een beter klimaat is goed voor ons allen, voor onze kinderen en kleinkinderen !

Hoe kan ook een landelijke gemeente als Kampenhout zich klaarmaken voor deze toekomst ? Wat is er nodig, en wat is er mogelijk ? Wat zijn de uitdagingen ? Wat de kansen? Lees verder

STEUN PETITIE GEZINSBOND

Wie in Vlaanderen omwille van zijn handicap zorg nodig heeft, heeft recht op een budget om deze zorg in te kopen. Maar de wachtlijsten zijn lang. Momenteel wachten niet minder dan 14.000 met een beperking op de uitkering van de beloofde steun.

Dat ondervond ook Hilde Michiels, de moeder van David, een 23-jarige jongeman uit Kampenhout met een verstandelijke beperking. (zie : https://www.vrt.be/…/genoeggewacht-be-gezinsbond-start-pet…/ ). Hilde kreeg een brief van de overheid :’U staat op een wachtlijst omdat er onvoldoende middelen zijn”.

“Het water staat veel gezinnen echt aan de lippen”, zegt de Gezinsbond. “De budgetten moeten binnen een redelijke termijn worden toegekend.” Vindt u net als de Gezinsbond dat Hilde en andere mensen in dezelfde situatie lang genoeg gewacht hebben? Teken dan de petitie ‘Genoeg gewacht’ die de Gezinsbond zonet opstartte !

Wim en Machteld in de gemeenteraad!

In januari leggen Groen-verkozenen Wim Vanhaverbeke en Machteld Soetemans de eed af als raadslid en nemen hun zitje op in de gemeenteraad van Kampenhout. Om zich optimaal voor te bereiden op hun nieuwe taak namen zij onlangs deel aan een introductiesessie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Zo kregen zij meer inzicht in o.m. de werking en de bestuursorganen van het lokaal bestuur, hun rechten en plichten als raadslid, de samenwerking met lokale partners, de participatie van de burgers, het beheer van lokale financiën en de aanbesteding van overheidsopdrachten.

Vanaf januari gaan Wim en Machteld als gemeenteraadsleden voor Groen hiermee in de praktijk aan de slag om van Kampenhout een groenere en socialere gemeente te maken met extra aandacht voor mobiliteit en klimaatneutraliteit. Groen Kampenhout wenst Wim en Machteld uiteraard alle succes toe en zegt hen alle steun toe bij de uitvoering van hun mandaat !

 

bekijk het filmpje op https://www.facebook.com/be.vvsg/videos/342088683037710/

Grootste klimaatmars ooit in België

65.000 à 75.000 mensen hebben in Brussel duidelijk gemaakt dat zij”meer schone lucht, meer hernieuwbare energie en meer politieke daadkracht” eisen. De aanleiding voor de klimaatmars is de internationale klimaattop COP24, die vandaag in Polen begint.

Met het massale protest eisen de betogers dat de Belgische politici meer ambitie tonen voor daadwerkelijk klimaatbeleid. Enkel op die manier kan de opwarming van het klimaat beperkt blijven tot 1,5°C, zoals in het akkoord van Parijs staat.

De massale deelname aan de Belgische klimaatmars – waarbij uiteraard ook Groen Kampenhout aanwezig was – toont aan dat er een groot draagvlak is voor ambitieus klimaatbeleid in België : een sterk signaal dat politici niet langer kunnen negeren!

Beveiligd: In de ban van bedrijventerreinen (vervolg)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken: