RED HET HELLEBOS!

In een tijd dat bossen steeds belangrijker worden is de herwaardering van het volledige Hellebos meer dan ooit nodig.

De slipschool die de federale politie in het Hellebos in Kampenhout uitbaat, kwam de laatste jaren al meerdere keren negatief in het nieuws. Eerst werden op het terrein vele tientallen bomen illegaal gekapt. Later bleek dat de vergunning van de slipschool al enkele jaren verlopen was. Dat belette de politie echter niet om ook zonder vergunning haar activiteiten voort te zetten, ondertussen al bijna vijf (!) jaar…

Zopas heeft de politie een vergunning aangevraagd om de illegale status van de slipschool te regulariseren, deze keer niet voor 20 jaar, maar voor onbepaalde tijd. Tot 5 februari kan je bezwaar aantekenen tegen deze aanvraag.

Lees verder

HAACHTSESTEENWEG EINDELIJK VEILIGER?

De voorbije maanden gebeurden er langs de Haachtsesteenweg verschillende ongevallen waarbij ook zwakke weggebruikers betrokken waren. Inzake veiligheid laat deze steenweg inderdaad te wensen over. Bij file ligt de snelheid van de lijnbus te hoog naast het trage of stilstaande verkeer, vanuit de zijstraten kunnen auto’s niet invoegen zonder het fietspad te blokkeren, tijdens de donkere ochtend en avonduren is de zichtbaarheid van oversteekplaatsen onvoldoende, enz. Lees verder

Groen vraagt afschaffing van de forfaitaire algemene belasting.

Donderdagavond 19 december bespreekt de Kampenhoutse gemeenteraad het beleidsplan voor de komende 6 jaren. In dat beleidsplan zet de meerderheid de actiepunten in de verf en wordt een schatting gemaakt van de uitgaven en de inkomsten die de uitvoering van de actiepunten moeten mogelijk maken.

De Groene raadsleden hebben bedenkingen bij het plan. ‘De plannen van het nieuwe bestuur overtuigen ons niet’, zegt fractieleidster Machteld Soetemans, ‘Veel geld gaat naar stenen en vastgoed, zoals de aankoop van een oud kasteel dat moet dienst doen als nieuw gemeentehuis, terwijl de burger in de kou blijft staan.’ Lees verder

Als een kind in een snoepwinkel…

Zopas liet burgemeester Leaerts aan het personeel van de gemeente en OCMW weten dat het kasteel van Bellingen het nieuwe gemeentehuis van Kampenhout zal worden. “Als gemeenteraadslid moest ik dit nieuws in de krant vernemen”, reageert Groen-raadslid Machteld Soetemans vol ongenoegen. “De burgemeester beslist dus zonder enig overleg over een aankoop van €2.000.000 ? Dat is grof en onbeschaamd ten opzichte van de gemeenteraad die op donderdag 24 oktober doorgaat en waar de aankoop van het gebouw nog moet worden goedgekeurd.” Lees verder

STEUN PETITIE GEZINSBOND

Wie in Vlaanderen omwille van zijn handicap zorg nodig heeft, heeft recht op een budget om deze zorg in te kopen. Maar de wachtlijsten zijn lang. Momenteel wachten niet minder dan 14.000 met een beperking op de uitkering van de beloofde steun.

Dat ondervond ook Hilde Michiels, de moeder van David, een 23-jarige jongeman uit Kampenhout met een verstandelijke beperking. (zie : https://www.vrt.be/…/genoeggewacht-be-gezinsbond-start-pet…/ ). Hilde kreeg een brief van de overheid :’U staat op een wachtlijst omdat er onvoldoende middelen zijn”.

“Het water staat veel gezinnen echt aan de lippen”, zegt de Gezinsbond. “De budgetten moeten binnen een redelijke termijn worden toegekend.” Vindt u net als de Gezinsbond dat Hilde en andere mensen in dezelfde situatie lang genoeg gewacht hebben? Teken dan de petitie ‘Genoeg gewacht’ die de Gezinsbond zonet opstartte !

Beveiligd: In de ban van bedrijventerreinen (vervolg)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken: