Wim en Machteld in de gemeenteraad!

In januari leggen Groen-verkozenen Wim Vanhaverbeke en Machteld Soetemans de eed af als raadslid en nemen hun zitje op in de gemeenteraad van Kampenhout. Om zich optimaal voor te bereiden op hun nieuwe taak namen zij onlangs deel aan een introductiesessie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Zo kregen zij meer inzicht in o.m. de werking en de bestuursorganen van het lokaal bestuur, hun rechten en plichten als raadslid, de samenwerking met lokale partners, de participatie van de burgers, het beheer van lokale financiën en de aanbesteding van overheidsopdrachten.

Vanaf januari gaan Wim en Machteld als gemeenteraadsleden voor Groen hiermee in de praktijk aan de slag om van Kampenhout een groenere en socialere gemeente te maken met extra aandacht voor mobiliteit en klimaatneutraliteit. Groen Kampenhout wenst Wim en Machteld uiteraard alle succes toe en zegt hen alle steun toe bij de uitvoering van hun mandaat !

 

bekijk het filmpje op https://www.facebook.com/be.vvsg/videos/342088683037710/

Grootste klimaatmars ooit in België

65.000 à 75.000 mensen hebben in Brussel duidelijk gemaakt dat zij”meer schone lucht, meer hernieuwbare energie en meer politieke daadkracht” eisen. De aanleiding voor de klimaatmars is de internationale klimaattop COP24, die vandaag in Polen begint.

Met het massale protest eisen de betogers dat de Belgische politici meer ambitie tonen voor daadwerkelijk klimaatbeleid. Enkel op die manier kan de opwarming van het klimaat beperkt blijven tot 1,5°C, zoals in het akkoord van Parijs staat.

De massale deelname aan de Belgische klimaatmars – waarbij uiteraard ook Groen Kampenhout aanwezig was – toont aan dat er een groot draagvlak is voor ambitieus klimaatbeleid in België : een sterk signaal dat politici niet langer kunnen negeren!