Federale Politie wil verder oefenen in natuurgebied

persbericht 17 januari 2021

De Federale Politie vraagt bij de provincie Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning aan om de activiteiten van de slipschool of ‘bijscholingscentrum’ in het Hellebos in de gemeente Kampenhout verder te zetten, niet voor een aantal jaren maar ditmaal voor onbepaalde duur. Dat de gemeente Kampenhout, de ruime buurt en Natuurpunt zich hier uitdrukkelijk tegen verzetten lijkt de federale politie niet af te schrikken.

Het openbaar onderzoek is lopende. Tot 5 februari krijgt éénieder de kans om een bezwaar in te dienen.

Groen Kampenhout trekt al langer mee aan de kar van het verzet tegen de slipschool. Gemeenteraadslid Machteld Soetemans: ”Een nieuwe vergunning afleveren voor de slipschool zou geheel tegen de tijdgeest ingaan. Veel mensen hebben de voorbije (corona-)periode de natuur opnieuw leren koesteren, een slipschool middenin natuurgebied kunnen we niet langer dulden. Dergelijke activiteiten horen thuis in een industriezone.”

Het bijscholingscentrum werkt al meer dan vier jaar zonder vergunning. Een massale -onvergunde- bomenkap maakte duidelijk dat de federale politie weinig respect opbrengt voor de ruime buurt en de natuurwaarden van het Hellebos waarin het domein zich bevindt.

Groen Kampenhout steunt de schepen voor Milieu en het hele gemeentebestuur in hun engagement om om de bestemming van de slipschool te wijzigen naar natuurgebied.

Gemeenteraadslid Wim Vanhaverbeke: ‘We zijn ervan overtuigd dat het gemeentebestuur dit engagement op alle politieke niveaus zal hard maken, want nu is de provincie aan zet, allicht zal later ook de Vlaamse Regering hierover uitspraak moeten doen’.

Groen sluit zich aan bij de oproep van Natuurpunt om bezwaar in te dienen tegen de aanvraag tot omgevingsvergunning. Het openbaar onderzoek dat hiervoor dient, loopt tot 5 februari.

Machteld Soetemans, Fractieleider