Plannen Veilingsite

1 september 2018

‘Kampenhout moet eigen klimaatdoelstellingen respecteren’

‘De plannen voor de veiling-site aan Kampenhout-Sas staan haaks op de ambities van Kampenhout om een klimaatneutrale gemeente te worden’ Dat stelt Wim Vanhaverbeke, lijsttrekker voor Groen in Kampenhout. Hij verwijst daarvoor naar de toename van het verkeer dat ongetwijfeld wordt aangetrokken door een site met ruimte voor 17 grote tot zeer grote winkels, een binnenspeeltuin en 2 fastfoodrestaurants. Als de gemeente Kampenhout haar eigen ambities ernstig neemt, dan moet de projectontwikkelaar zijn huiswerk overdoen en werk maken van volledige vergroening, hernieuwbare energie en een serieus mobiliteitsplan.

‘Dan spreek ik me nog niet uit over de maatschappelijke minwaarde van dit project’ stelt Vanhaverbeke. ‘Wie Kampenhout-Sas kent, kent ook de historische miskleun inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening die daar werd begaan door het toelaten van baanwinkels van het Sas tot Schiplaken. Je zou denken dat eerst werk wordt gemaakt van een uitdoofscenario alvorens nog meer van hetzelfde bijeen te brengen op 1 site middenin landbouw-, recreatie- en natuurgebied.’

De projectontwikkelaar voorziet 1500 vierkante meter voor een zwembad, als de gemeente tenminste geld vindt bij buurgemeenten, de hogere overheid of privé-investeerders. 1500 vierkante meter volstaat voor een 25-meterbad en een peuterplonsbad. Het is maar zeer de vraag of dergelijk zwembaden nog levensvatbaar zijn. Groen vreest dat dit – zoals op vele plaatsen het geval is – een financiële strop voor een gemeente kan betekenen.’Het is ook een beetje koppelverkoop: als we de plannen niet slikken, dan komt er ook geen zwembad. Dat is weinig kies.’

De aanpassingen aan de rotondes zodat die efficiënter worden gebruikt zijn het overwegen waard. Een super- of turborotonde zorgt inderdaad voor beter gebruik van de binnenste cirkel en dus ook voor een vlottere verkeersafwikkeling, stelt Vanhaverbeke. De projectontwikkelaar zou bijdragen in de aanpassingen aan de rotondes. Voor Groen mogen die aanpassingen sowieso worden uitgevoerd, los van de komst van het winkelcomplex.

‘Groen rekent erop dat het openbare onderzoek zal aantonen dat er voor een mini-uplace aan Kampenhout-Sas geen toekomst is. Nieuwe plannen met de site moeten voor Groen sowieso bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van onze gemeente. Groene daken, waterdoorlatende bodems, hernieuwbare energie, aanplantingen, recuperatie van regenwater, warmtekracht, etc zijn daarbij essentieel’, vat Vanhaverbeke samen.

Wim Vanhaverbeke

Groen Kampenhout