Slipschool Hellebos

18 juni 2018

Groen Kampenhout eist onmiddellijke stopzetting slipschool

Sinds begin dit jaar velde de Federale Politie tientallen bomen op het terrein van haar slipschool in Kampenhout. Vermits zij hiervoor niet over de geldige vergunningen beschikte, werden deze kapwerken volledig illegaal uitgevoerd. Toen Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman dit in het Vlaams Parlement aankaartte, moest minister Joke Schauvlieghe toegeven dat ‘die 56 bomen absoluut niet mochten gekapt worden’ en dat men ‘in plaats van die 56 bomen veel meer heeft gedaan waar men geen vergunning voor had’.

In juni 1998 werd aan de Regie der Gebouwen een vergunning verleend om op het terrein van de Federale Politie een slippiste in gebruik te nemen. Deze vergunning voorzag in het plaatsen van transformatoren en compressoren en het opslaan van onder meer benzine, zuurstof, acetyleen, afvalolie en autowrakken, en het lozen van een huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater. Deze vergunning gold voor een periode van 18 jaar en verstreek in mei 2016 – twee jaar geleden dus ! Hoewel het gebruik van de slippiste sindsdien niet wettelijk is, blijven de activiteiten er gewoon doorgaan ! Met de bepalingen van de vroegere vergunning wordt overigens weinig of geen rekening gehouden : zo worden autobanden in openlucht gestockeerd en wordt de piste ook buiten de voorziene werkingsuren gebruikt. Bovendien bestaan er sterke vermoedens dat de piste wordt besproeid met grondwater in plaats van regenwater.

Wim Vanhaverbeke, woordvoerder voor Groen Kampenhout: ‘Nadat de Federale Politie zonder vergunning tientallen bomen liet kappen, blijft ze de slipschool uitbaten zonder hiervoor een geldige vergunning te hebben. Het is duidelijk dat de Federale Politie hierbij tweemaal de wet overtreedt en dus volledig illegaal handelt. Voor ons lijkt het vanzelfsprekend dat niet alleen de modale burger, maar ook de overheid zelf zich moet houden aan de wetten die zij uitvaardigt.’

Groen maant het gemeentebestuur aan om de onmiddellijke opschorting van alle illegale activiteiten uit te vaardigen. ‘De burgemeester is hiertoe bevoegd. Pas wanneer blijkt dat er na nodig onderzoek een nieuwe vergunning wordt toegekend, kunnen de activiteiten hervatten’, aldus Wim Vanhaverbeke. ‘Groen is echter van oordeel dat een slipschool niet aangewezen is midden een natuurgebied en vraagt de Federale Politie om uit te kijken naar een andere locatie.’