Mobieler

Lokale mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan hand in hand. Bij de (her)aanleg van dorpskernen, verkavelingen en wegen moeten zwakke weggebruikers voorrang krijgen. Zone 30 is de norm in de uitgebreide dorpskern, die in het weekend autovrij wordt. 

Schoolstraten die afgesloten worden voor het verkeer, fietsstraten waar de fiets voorrang heeft, moeten mensen aanmoedigen om te kiezen voor de fiets of om verplaatsingen te voet te doen. Op grotere wegen wil Groen meer oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Met De Lijn moet een goede en actieve samenwerking worden ontwikkeld.  

We blijven investeren in het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het trage wegennetwerk in onze gemeente. De verschillende kernen in onze gemeente willen we verbinden met veilige en comfortabele fiets- en voetwegen. 

wonen en werken   

Groen kiest voor verdichting van de woonkernen ten bate van het bewaren van de open ruimte tussen de kernen. Tegelijk moet ook in de dorpskernen voldoende groen beschikbaar zijn. Wonen, werken, leren, winkelen en ontspannen moeten er verweven worden. Dat geldt ook voor nieuwe projecten als de herbestemming van de veilingsite aan Kampenhout-Sas, die verschillende functies moet combineren.  

Het is goed wonen in Kampenhout en steeds meer mensen willen hiervan genieten. Door de bevolkingsevolutie komen er meer appartementen, maar tegelijk moeten we waken over het dorpsbeeld, door een juiste mix van eengezinswoningen, appartementen of meergezinswoningen. Nieuwbouw moet uiteraard duurzaam zijn, net als de sociale woningbouw die in Kampenhout verder ontwikkeld moet worden. Daarnaast moet er ook plaats zijn voor nieuwe woonvormen als samenwonen, kangoeroewoningen, etc.     

Door de verspreide bebouwing en de lintbebouwing heeft Kampenhout een té lage rioleringsgraad en wordt veel afvalwater nooit gezuiverd. Daarom ijveren wij voor een maximale afvoer naar een waterzuiveringsinstallatie, of zuivering door een lokale en ecologische installatie.