Voor de beste gemeente

Versterking van de lokale democratie is een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven aan burgers.

De gemeenteraad vormt daarbij het hart van de lokale democratie, waarbij zowel gemeenteraadsleden uit de meerderheid als de oppositie een cruciale rol kunnen spelen. Belangrijke beslissingen die de toekomst van de gemeente bepalen, dienen openbaar te gebeuren tijdens de gemeenteraad en niet achter de gesloten deuren van gemeentebedrijven of intercommunales. Verslagen van gemeenteraad en college moeten maximaal en vlot toegankelijk zijn, zodat iedereen ze kan raadplegen. Zo wordt het gemeentehuis een glazen huis met transparante besluitvorming, een volwaardige afhandeling van opmerkingen en klachten en gebruiksvriendelijke openingsuren waar echte ‘civil servants’ ten dienste staan van de bevolking.

Voor Groen zijn duurzame investeringen en eerlijke handel een evidentie. Daarbij moeten ook de gemeentelijke financiën duurzaam en ethisch belegd worden. Bij gemeentelijke opdrachten moeten sociale criteria worden gehanteerd, zodat de tewerkstelling binnen kansarme groepen gestimuleerd wordt.

Groen pleit voor de installatie van ‘burgerpanels’, waarbij een toevallig gekozen groep burgers betrokken wordt bij de sturing en evaluatie van bepaalde projecten, periodieke aanbevelingen voor het college, etc. Participatie mag daarbij niet beperkt blijven tot de hoger opgeleide man van middelbare leeftijd. Ook het lokale middenveld dient actief betrokken bij het beleid : Bond Beter Leefmilieu, Chiro, Natuurpunt, Unizo, Fietsersbond, 11.11.11, sportclubs, enzovoort.

De communicatie en procedures rond ‘Openbaar Onderzoek’ dienen transparanter te worden, waarbij wie een bezwaarschrift indient ook een gemotiveerd antwoord ontvangt.