Voor meer milieu

 

Vermits de opwarming van de aarde steeds sneller verloop is een ambitieus klimaatbeleid meer dan noodzakelijk. Dat moet wereldwijd gebeuren, maar ook op lokaal vlak kunnen – en moeten – wij hieraan ons steentje bijdragen. Wil België tegen 2050 volledig vrij zijn van CO2-uitstoot, dan moeten zowel de burgers als het gemeentebestuur van Kampenhout hun handen uit de mouwen steken ! Het volstaat niet alleen om de burgemeestersconvenant te ondertekenen. Groen wil een actief klimaatbeleid voeren, dwars door alle beleidsdomeinen heen.

De klimaatverandering tegenhouden, kunnen we realiseren door een snelle vergroening van het energiebeleid. Enerzijds beperken wij ons energieverbruik en maken maximaal gebruik van groene energie. Anderzijds vergroenen wij onze omgeving en halen CO2 en andere schadelijke stoffen opnieuw uit het milieu. Zo kan Kampenhout een voortrekkersrol spelen op het vlak van milieu en energie !

energie beperken

 • plaatsen van isolatie, slimme thermostaten, bewegingssensoren, LED-verlichting…
 • aanpassen van de straatverlichting : LED lampen, minder lichtpunten, doven of verminderen tijdens de nacht

energie vergroenen

 • aankoop van groene energie (+ promotie)
 • installatie duurzame energie van eigen bodem : zon + wind + WKK
 • samenwerking met groene energiecoöperatieve (cfr Beauvent)
 • gemeentelijk wagenpark als promotie voor CNG, hybride, elektrische voertuigen
 • financiële reserve niet beleggen in fossiele brandstof (cfr Berlijn, Kopenhagen, Oslo, Stockholm)

leefomgeving vergroenen

 • meer bomen in het straatbeeld : waar is plaats ? (inventaris, bomenbeheerplan)
 • 100 nieuwe bomen per jaar (haalt een pak CO2 uit de lucht)
 • aanleg 500 m2 bloemenweide (biodiversiteit)
 • evenwichtig bermbeheer (niet maaien tijdens bloei)
 • actieve ontharding (>< wateroverlast)
 • openstellen groene ruimte (pastorij zonder muren wordt park)
 • uitbreiding Groene Vallei (o.a. herlocatie slipschool)

Robert Stebler Moment Open Getty Images