Voor iedereen

Groen wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken. We leven in een steeds dichter bevolkte ruimte, met een toenemende diversiteit. Dat biedt kansen, maar kan ook zorgen voor spanningen. Uitdagingen ga je echter samen aan, problemen los je samen op.

De gemeente waarin we wonen, is van ons allen : of je nu oud of jong bent, nog maar pas of al jarenlang in Kampenhout woont. Dat betekent dat iedereen gelijk recht heeft op deelname en gebruik van onze gemeente. Met inspraak van iedereen en respect voor allen maken we van onze gemeente een nog betere plek.

Nieuwkomers in onze gemeenten heten we gemeend welkom. Wij doen inspanningen om hen te onthalen en te ondersteunen. Zo nodigen wij hen uit om volwaardig deel te worden van onze plaatselijke samenleving.

Vermits lokale overheden het best zicht hebben op de manier waarop mensen hun plek vinden in hun omgeving, is voor de gemeente een belangrijke taak weggelegd. Lokale besturen zijn als geen ander in staat om participatie- en inburgeringstrajecten vanaf dag één onderdeel te laten zijn van een bredere integratie op school, in de sportclub of op het werk. Dat zij daarbij extra aandacht hebben voor bewoners die om een of andere reden minder kansen kregen en dreigen uitgesloten te worden, is evident.

Onze gemeente, die maken we samen 

 • Ruimte en aandacht voor het lokale vrijwilligersbeleid  
 • Laagdrempelig subsidiebeleid voor verenigingen en actiegroepen 
 • Ondersteuning van lokale evenementen : stimulans voor de sociale cohesie 
 • Bevorderen en ondersteunen van lokale buurtwerking 

Onthaalbeleid en integratie van nieuwkomers  

 • Onthaalmomenten voor nieuwe inwoners  
 • We stellen ons gastvrij op tegenover nieuwe inwoners, zowel uit binnen- als buitenland, los van overtuiging, religie of afkomst 
 • Via een systeem van peter/meterschap maken wij hen wegwijs in hun rechten en plichten, de gemeentelijke diensten, waar ze overal terecht kunnen 
 • Praatcafés voor anderstaligen 

Lokaal bestuur geeft goede voorbeeld 

 • voer een open communicatie, zonder rol- of genderbevestigende patronen 
 • toont zich solidair met de derdewereld 
 • blijf actief deelnemen aan de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 
 • hecht belang aan ethisch en duurzaam beleggen