Veertien fietsstraten goedgekeurd!

18 Mei 2022

Veertien fietsstraten goedgekeurd!

comfort en veiligheidsgevoel

De voorbije jaren hebben verschillende gemeenten het concept van fietsstraten ingevoerd.
En dat leidde tot erg positieve ervaringen. Vooral in dorpskernen en schoolomgevingen bevordert deze maatregel het comfort en veiligheidsgevoel van fietsers.

Ook in Kampenhout zagen wij een groot potentieel om met deze fietsstraten de verkeersveiligheid voor fietsers drastisch te verhogen op weloverwogen plaatsen, ten goede van de leefbaarheid van onze prachtige gemeente.


Veertien fietsstraten
Op de gemeenteraad van april 2019 zette Groen Kampenhout fietsstraten op de agenda en werd dit voorstel na een gezonde discussie goedgekeurd. Na een debat in zowel de verkeerscommissie als de verkeerscel werden uit een lijst van straten - die burgers voorstelden - volgende veertien tot fietsstraat gepromoveerd: Binnenveldstraat, Biststraat, Bogaertstraat, Brouwerijstraat, Loverdal, Kerkwegel, Terloonststraat, Warandestraat, Van Bellinghenlaan, Laarstraat, Dorpsstraat, Geilroedeweg, Kriekelaarstraat, Molenveldweg.

Ondertussen zijn de fietsstraten een feit en na een proefperiode zijn ze allemaal op de gemeenteraad van mei 2022 definitief goedgekeurd!